Liv Dhanyo Thommesen fortæller i videoen om den 2-årige uddannelse i Familieopstilling og Systemisk Opstilling

Lone Munksgaard fortæller om, hvordan opstillingsmetoden hjælper belastede unge til en bedre fremtid

Uddannelse i Familieopstilling

Velkommen til et uddannelsesforløb, som er bygget op omkring relevant og opdateret teori samt brugbare metoder og værktøjer indenfor Familieopstilling og Systemisk Opstilling. Foruden et solidt teoretisk fundament vil deltagerne rustes med de færdigheder og redskaber, der er nødvendige for at bearbejde personlige, familiemæssige og sociale temaer. Uddannelsesforløbet vil desuden ruste deltagerne til at bruge metoden indenfor individuelle konsultationer såvel som grupperelaterede sammenhænge. Der er særligt fokus på, at deltagerne får en anvendelig, velfunderet og tidssvarende uddannelse, som kan berige og omsættes ind i det personlige ståsted og den aktuelle jobsituation.

De to uddannelsesår kvalificerer deltagerne til at deltage på et egentligt certificeringsmodul, hvor der er mulighed for at blive certificeret i henhold til internationale standarder for Familieopstilling og Systemisk Opstilling.

Indhold af uddannelsen

Uddannelsen i Systemisk Opstilling og Familieopstilling er delt op i 2 forløb:
Grunduddannelse og Overbygningsuddannelse.
Hver del strækker sig over 20 dage fordelt på 5 segmenter af 4 dages varighed.

Indhold

Uddannelsesforløbet, som er på 40 dage med et samlet timetal på 260, består af følgende:

  • Teori og metode. (16 dage)
  • Praktisk færdighedstræning (8 dage)
  • Gruppeproces og gruppeledelse (8 dage)
  • Superviseret af facilitatorrollen (8 dage)

Uddannelsen indeholder endvidere

  • 5 forskellige anerkendte undervisere på uddannelsen
  • Minimum 3 egen-opstillinger af uddannelsens underviser
  • Uddannelsessuperviserede træningsgrupper mellem segmenterne (40 timer)

Det samlede uddannelsesforløb giver mulighed for deltagelse i et egentlig certificeringmodul samt mulighed for at søge ind i DFSO – Dansk Forening for Systemisk Opstilling.

Form

Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktisk læring gennem Familieopstilling og Systemiske Opstillinger blandt deltagernes egne temaer samt øvelser og træning i mindre grupper. Der er et særligt fokus på, at redskaberne skal kunne omsættes og bruges i den enkeltes livssituation.
Deltagerne vil i løbet af uddannelsen løbende få supervision, sparring og tilbagemelding på deres personlige og faglige udvikling, med fokus på den enkeltes særlige kompetencer og evner.

Undervisere

For at uddannelsen lever op til at kursisterne kan blive akkrediterede opstillere, vil der foruden en  gennemgående underviser, som følger den enkelte elev og varetager gruppedynamikken, inviteres 2 internationale undervisere. De har alle specialiseret sig indenfor de områder de underviser i.

Nye uddannelseshold i

FAMILIEOPSTILLING og

SYSTEMISK OPSTILLING

Kbh: 3. november 2016

LÆS MERE HER