Temaaftener

Jeg laver en række forskellige temaaftener omkring relevante emner, som både kan have personlig og faglig interesse for. Gennemgående for disse aftener er, at Opstillingsmotodens mange muligheder både kan ses og opleves.

Min erfaring viser, at Familieopstilling og Systemiske Opstilling kan noget ganske særligt, ikke mindst fordi den som metode kan omsættes og integreres i mange sammenhænge. De forskellige arrangementer er derfor rettet mod mennesker med forskellige ønsker og behov i det private, personlige så vel som det professionelle liv.

Du kan læse mere om de kommende arrangementer herunder:

“Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er som alting er et mirakel”

Einstein