Supervisoruddannelse

– Systemisk Opstilling som supervisionsmodel

Det er almindeligt og nødvendigt at mennesker der arbejder med mennesker modtager supervision. Psykologer, psykoterapeuter samt ansatte indenfor social- sundheds- og undervisningssektoren har stor personlig glæde og faglig udbytte af den spejling og sparring de får i et supervisionsforløb. Ledere på alle niveauer i både offentlig og privat regi benytter sig ligeledes i større udstrækning af supervision som støtte til at skabe positive forandringer og synergi i de arbejdssammenhænge de agerer i.

Supervision hviler på mange forskellige metoder og traditioner som har det til fælles, at de skaber nye indsigter med varig effekt, ved at være indlejret i et anerkendende læringsmiljø hvor rummelighed og autencitet er de centrale elementer. Supervision skal være tilladende, undersøgende og anerkendende, så det er muligt for supervisanten, at smide sit forsvar og gå på opdagelse i sine tanker, reaktioner, mønstre, forudfattede meninger og vaner. Supervisors fornemste opgave er at tilvejebringe læring, nye indsigter og udvikling netop ved at stille spørgsmål i stedet for at give svarene.

Systemisk Opstilling, også kendt som Familieopstillinger eller Familiekonstellationer, har vist sig at være et overraskende godt bidrag i supervisionsrummet. Opstillings-metoden har rødder, dels i den systemiske tradition, i fænomenologien samt den humanistiske tilgang. Ved at benytte “relations-geografien”, biser der sig sammenhænge og dynamikker, som ellers er vanskelige at opdage. “Repræsentant-perception”, som er en særlig metode indenfor Systemisk Opstilling, gør det muligt at indsamle information, som sætter virkeligheden i et helt nyt og klarere lys og dermed skaber nye handlemuligheder.

Læs mere om uddannelsens spændende indhold på www.isfo.dkUndervisere på Supervisoruddannelsen


ERIK SVARER

Erik Svarer er oprindelig uddannet indenfor psykologi på Københavns Universitet og begyndte at superviserer i starten af 1990, hvor han som psykolog arbejdede på en behandlingsskole. Erik har efterfølgende primært fungeret som supervisor i mange forskellige sammenhænge, bl.a. for familiebehandlere, læger, lærere, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, erhvervsledere o.m.a.

Indenfor de sidste 10 år, hvor han begyndte at uddanne sig indenfor Systemisk Opstilling og Familieopstilling (familiekonstellation), Organisations opstilling og Supervisions Opstilling, har han indført Opstillingsmetoden i sin praksis, både i den individuel- og grupperelaterede kontekst.

Eriks teoretiske tilgang er systemisk, – primært inspireret af Maturana, Peter Lang og Michael White. Erik er optaget af begrebet “objektiviteten i parentes”  og “eksternalisering af problemet”, og “de-konstruktion”, som han har erfaret fungerer godt med Systemisk Opstilling – både i teori og i praksis.

.erik svarer222


LIV DHANYO THOMMESENKrops- og Psykoterapeut, mpf.

Liv Dhanyo Thommesen har altid arbejdet med mennesker og allerede fra som ganske ung var hun optaget af personlig udvikling, terapi og mindfulness. Som 18-årig deltog hun derfor i sine første meditations- og terapigrupper.

Liv har siden hun var i begyndelsen af tyverne uddannet sig indenfor krops- og psykoterapi. Hendes uddannelsesmæssige base er en kropsterapeutisk- og  to psykoterapeutiske uddannelser med henholdsvis en gestalt- psykosyntetiske og psykodynamiske vinkler.  Sidenhen har hun løbende uddannet sig i: Familieopstilling hos Bert Hellinger, Procesorienteret Psykologi v/Arnold Mindell, Krops-, Chok- og Traumeforløsende Terapi v/Lisbeth Marchner og Barbette Rothschield, Imago Par- og relationsterapi v/ Kirsten Seidenfaden og Piet Dreiby, Kybernetisk Psykologi v/Ole Vedfelt,  Systemisk Supervision og Konsultation på Dispuk.

For Liv er begrebet “livslang læring” meget mere end en talemåde – hun holder sig løbende opdateret ved at deltage i kurser, seminarer og efteruddannelsesforløb.  Hun er desuden i træning hos Jes Bertelsen.
LivDhanyo

Se interview med Erik Svarer fortælle om uddannelsen

Se video med Tilde fortælle om hvordan hun oplevede supervision med Opstilling