Sommerfuglens vingeslag

nature_fairy_tale_21Set fra rummet er der ingen adskillelser og grænser på kloden. Vi er én menneskehed, som i millioner af år er formet gennem evolutionen og nu er ankommet til de store udfordringer, verden står overfor i dag. Der er et kæmpe overforbrug, krige, flygtningestrømme, ressourcemangel og klimaudfordringer….., for blot at nævne nogle. Alt sammen noget, som har store konsekvenser for livet på jorden. Vores kolde.

Vi er nødt til at ”skifte kanal”, for at finde nye veje og måder, at løse disse udfordringer på. Lokalt såvel som globalt. I vores indre, så vel som i det ydre. Vi skal opdage, at det nytter og at vi kan gøre en forskel.

Det forudsætter, at vi ændrer vores indstilling fra adskillelse og opdeling mod en mere systemisk og helhedsorienteret opfattelse af hinanden. I både det nære og direkte vedkommende til det mere fjerne, som har med livet på kloden at gøre.

Når vi ser igennem den systemiske optik, som kendetegner Familieopstilling og Systemisk Opstilling, ser vi helheder og sammenhænge. Eller rettere, hvor de er blevet brudt og adskilte, for herefter at finde måder, at genskabe helheden på. For i vores hjerter, inde bag ”støjen” ER forbundetheden en realitet og et menneskesyn, som OPLEVER, at alle hører lige meget til. Man kan kalde det Hjertets iboende og visdom. Det har kloden brug for.

Med Familieopstilling og Systemiske Opstilling skaber vi helt konkret forudsætninger for, at mennesker kan opleve samhørighed og berettigelse. På det dybe eksistentielt plan, hvor meningsløsheden, hullerne, smerten, ensomheden og misbrug almindeligvis udspringer fra. Gennem autentiske møder og levende nærvær, søger processerne ind bag de slør, som skaber adskillelse. Ind til hjertets naturlige og spontane udfoldelse.

Professor Edward Lorenz, der i 1960’erne udviklede kaosteorien, udtrykte det på smukkeste vis: ”Et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden, kan starte en orkan på den anden side af jorden”.

Det er ikke så svært, at gøre en forskel.