På videoen fortæller organisationspsykolog og konsulent Mette Bram, fortæller om Organisationsopstilling i forbindelse med et EU projekt, der var gået helt i stå.

På videoen fortæller hollandske Jan Jacob Stam om sin første opgave som Organisationsopstiller, som havde et højest overraskende forløb.

Hvad er Organisationsopstilling

Organisationsopstilling eller Systemisk Opstilling er en innovativ metode, som bruges til at afdække, synliggøre, igangsætte og skabe forandring. “Opstillingen” består i, at man omsætter problemstillingen, situationen eller udfordringer til et slags billede af virksomhedens eller organisationens “dynamik” og struktur. Hertil bruger man eksempelvis mennesker eller figurer, som placeres i forhold til hinanden. Dette billede viser sammenhænge, mønstre og mere komplekse forviklinger, som ofte er tilfældet, når flere parter og instanser er involveret i en problemstilling.

Klik her for at læse mere om Organisationsopstilling

 

Uddannelse i Organisationopstilling

Vi tilbyder Danmarks eneste uddannelse i Organisationsopstilling. Et uddannelsesforløb for mennesker, som ønsker at bruge Organisationsopstilling, Systemisk Opstilling og Systemisk Coaching i Organisationer, virksomheder og andre arbejdsmæssige sammenhænge. Master træningens målsætning er, at deltagerne efter endt uddannelse kan bruge Opstillingsmetoden og den systemiske tilgang i arbejde med organisationer, virksomheder og andre arbejdsrelaterede opgaver.

Uddannelsen giver en solid indføring i de fundamentale teorier, som Opstillingsmetoden hviler på. Sigtet er, at deltagerne kan “sanse og tænke” systemiske helheder. Herefter føres deltagerne ind i de forskellige anvendelsesmuligheder og tilgange, for at sikre bred interventions-palette. Foruden oplæg og teoretisk gennemgang, vil der være demonstrationer med emner fra deltagernes egen virksomhed eller faglige opgaver. Da Opstillingsmetoderne består af teori, metodik men i høj grad også af facilitatorrollens evne til at favne kompleksiteter, dybde, menneskelige indsigt og åbenhed, trænes dette løbende gennem hele uddannelsesforløbet.

Indholdet i træning vil overordnet være:

  • Indføring og træning i de grundlæggende begreber, interventions teknikker og metodens anvendelsesmuligheder.
  • Grundlæggende teorier og principper bag Organisationsopstilling og Systemisk Opstilling.
  • Interventionsformer indenfor Organisationsopstilling og Systemisk Opstilling.
  • At bevæge sig mellem Opdraget, Opstillingen, fortolkningen af opstillingen samt udbyttet af opstillingen.
  • At kunne skelne mellem forskellige systemiske niveauer.
  • At koble Organisationsopstilling med de gængse og elementære organisationsteorier, systemteorier og ledelsesmæssige koncepter.

Praktiske oplysninger:

Datoer:
Starter op i efteråret 2016
Nærmere info følger i slutningen af marts 2016

 

Sted: Uddannelsen afholdes på:
Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal
1871 Frederiksberg C