Liv DhanyoThommesenLiv Dhanyo Thommesen

Krops- og Psykoterapeut, mpf.
At arbejde med mennesker har altid betydet meget for mig og jeg begyndte derfor allerede som meget ung at færdes i miljøer, hvor personlig og spirituel udvikling var i centrum.

Allerede som 18-årig deltog jeg i mine første meditations- og terapigrupper. I begyndelsen af 20erne påbegyndte jeg en kropsterapeutisk uddannelse inden for metoden Body Harmony, suppleret op med healing, Shiatsu og massage.

Dog er det min erfaring, at arbejdet med kroppen ikke kan stå alene, hvis klienter skal opnå bearbejdning og forløsning af dybere temaer. Skal det dybere potientiale frisættes, må indgangsvinklen nødvendigvis være både gennem krop og psyke. Jeg påbegyndte derfor et terapeutisk træningsforløb i en gestalt og psykosyntetisk inspireret metode, Voice Dialogue, v/Hal og Sidra Stone, og blev fascineret af dybden og mangfoldigheden i denne kombination. Herefter arbejdede jeg i en årrække med disse redskaber. Sideløbende deltog jeg i træninger indenfor moderne dans og teater, som jeg ligeledes integrerede i mit arbejde med mennesker.

Jeg har yderligere en psykoterapeutisk grunduddannelse og har siden videreuddannet mig inden for områder som Familieopstilling v/Bert Hellinger, Procesorienteret Psykologi v/Arnold Mindell, Krops-, Chok- og Traumeforløsende Terapi v/Lisbeth Marchner og Barbette Rotschield, Imago Par- og relationsterapi v/ Kirsten Seidenfaden og Piet Dreiby, Kybernetisk Psykologi v/Ole Vedfelt, Systemisk Supervision og Konsultation på Dispuk samt en mængde kurser og seminarer for at holde mig opdateret.

Erfaring viser mig, at Psykoterapi, Familieopstilling, parterapi og andre forandringsprocesser forudsætter integritet, hvor adfærd udadtil stemmer overens med værdigrundlaget indadtil. Igennem mit mangeårige arbejde med mennesker, har jeg foruden mine mangesidede faglige interesser også tilegnet mig en bred vifte af metoder, færdigheder og livsfilosofier. Alt dette har jeg samlet i en humanistisk verdensbillede, som forankres i hjertet og integreres i en helhedsorienteret “levet praksis”. Herved åbnes, næres og beriges mennesker og relationer.

Jeg tager udgangspunkt i:

– At det handler om mennesker.
– At skabe et tillidsfuldt rum som forudsætning for åbenhed.
– At skabe respektfulde og anerkendende relationer.
– At skabe tryghed i processerne.
– At skabe et læringsmiljø baseret på høj faglighed, viden og erfaring.
– At bidrage med nærvær og engagement.

Ser frem til at inspirere jer gennem kurser, temaaftener og uddannelsesforløb.

Liv Dhanyo Thommesen
Tlf.: 20 43 74 75
Mail: post@humanvision.dk