Er du interesseret i Familieopstilling?

Vores kurser i familieopstilling henvender sig til alle, der ønsker at få afdækket og arbejde med familiedynamikken. Hver enkelt deltager får mulighed for at opstille sin oprindelsesfamilie og/eller nuværende familie med udgangspunkt i en tematik eller problemstilling. Som deltager skal man desuden også være indstillet på at støtte op om de øvrige kursisters processer.

Et kursus er enten en hel dag i Århus eller over en weekend i Køvbenhavn. Erfaringer fra tidligere deltagere har været at Processerne med Familieopstilling har åbnet op for en helt ny forståelse af sig selv, sine livsudfordringer og sit familiesystem.

Nederst på siden finder du et ark med spørgsmål, som du eventuelt kan bruge som forberedelse til kurset.

Tilmelding til Familieopstilling herunder

Et kursus for alle, som ønsker at få afdækket og bearbejde udfordringer i familiedynamikken eller prægninger og mønstre herfra. Hver enkelt deltager får mulighed for at opstille sin oprindelsesfamilie og/eller nuværende familie med udgangspunkt i en tematik eller problemstilling.
11 maj 2019 10:00
Thorvaldsensvej 3, 1871 Frb. C
DKK 2,000.00
Past Event
Et kursus for alle, som ønsker at få afdækket og bearbejde udfordringer i familiedynamikken eller prægninger og mønstre herfra. Hver enkelt deltager får mulighed for at opstille sin oprindelsesfamilie og/eller nuværende familie med udgangspunkt i en tematik eller problemstilling.
29 juni 2019 10:00
Thorvaldsensvej 3, 1871 Frb. C
DKK 2,000.00
Past Event

Praktiske oplysninger

Datoer København:
11. – 12. maj 2019
29. – 30. juni 2019

Tid & Sted:
Lørdag kl. 10.00 – ca. 17.30,
Søndag kl. 10.00 – ca. 17.00
Human Vision, Thorvaldsensvej 3, 1. sal. 1871 Frederiksberg C

Pris & betaling København: 
Kr. 2.000.
Overføres ved tilmelding

Tilmelding:
Klik på bookingformularene på denne side.

En god forberedelse til Familieopstilling

Lav et stamtræ over din familie, gerne på et ark A3 papir. Start med dig selv og dine
søskende, dine forældre og deres søskende, dine bedsteforældre og evt. deres søskende,
helt tilbage til dine oldeforældre.

Besvar herefter nedenstående spørgsmål og anfør svarene i stamtræet ved hjælp af farver, så det bliver let at overskue, eks. rød ved alkoholisme, blå ved selvmord, etc.

1. Blev dine forældre skilt eller aldrig gift?

2. Var dine forældre i andre vigtige forhold, forlovelser eller ægteskaber, før de mødte hinanden? Var der utroskab eller sidespring?

3. Er en eller begge dine forældre afgået ved døden da du var lille eller ung?

4. Hvor mange søskende, halvbrødre/søskende, har dine forældre?

5. Er nogle i familien blevet glemt eller ekskluderet?

6. Er der børn i familien som er døde tidligt, søskende som døde tidligt, dødfødte, meget for tidligt fødte eller aborter?

7. Er der adopterede eller bortadopterede børn, børn som er givet bort til pårørende eller slægtning?

8. Er nogle kvinder døde i barselssengen eller haft varige men efter fødslen?

9. Er nogle i familien fysisk eller mentalt handikappede?

10. Er der nogle alvorlige sygdomme (ex. kræft, Sclerose) eller ulykker med døden til følge?

11. Er der nogen alvorlige psykiske sygdomme: depression, skizofreni, psykoser eller neuroser, misbrug, spiseforstyrrelse, etc.?

12. Har nogle i familien begået selvmord?

13. Er nogle i familien ofre for seksuelle overgreb i form af incest og voldtægt? Hvem er i så fald gerningsmanden?

14. Var nogle ofre for en forbrydelse? Hvilken. Hvem var forbryderen?

15. Var nogle i familien i fængsel? I så fald for hvad?

16. Var nogle involverede i national socialisme, fascisme, nazisme, etc.? Er der nogen ofre

for dette, ex. jøder henrettet i koncentrations lejre?

17. Er der sket nogle tragedier i form af krig, konkurs, etc.

18. Er der emigranter, flygtninge eller nogle som er blevet udvist af sit land?

19. Har der væres ægteskaber fra forskellige nationer eller religioner?

20. Er der familiehemmeligheder og i så fald hvilke?

21. Tag herefter et nyt stykke tomt papir og anfør i kronologisk rækkefølge, hvad der er sket i familien fra dine forældre mødte hinanden til nu, i form af fødsler, sygdom, død, flytninger, markante ændringer i økonomien, adskillelse, skilsmisser, nye ægteskaber, etc.