Er du interesseret i Familieopstilling?

Vores kurser i familieopstilling henvender sig til alle, der ønsker at få afdækket og arbejde med familiedynamikken. Hver enkelt deltager får mulighed for at opstille sin oprindelsesfamilie og/eller nuværende familie med udgangspunkt i en tematik eller problemstilling. Som deltager skal man desuden også være indstillet på at støtte op om de øvrige kursisters processer.

Et kursus er enten en hel dag i Århus eller over en weekend i Køvbenhavn. Erfaringer fra tidligere deltagere har været at Processerne med Familieopstilling har åbnet op for en helt ny forståelse af sig selv, sine livsudfordringer og sit familiesystem.

Nederst på siden finder du et ark med spørgsmål, som du eventuelt kan bruge som forberedelse til kurset.

En god forberedelse til Familieopstilling

Lav et stamtræ over din familie, gerne på et ark A3 papir. Start med dig selv og dine
søskende, dine forældre og deres søskende, dine bedsteforældre og evt. deres søskende,
helt tilbage til dine oldeforældre.

Besvar herefter nedenstående spørgsmål og anfør svarene i stamtræet ved hjælp af farver, så det bliver let at overskue, eks. rød ved alkoholisme, blå ved selvmord, etc.

 1. Blev dine forældre skilt eller aldrig gift? Hvad med dine bedsteforældre og oldeforældre?

   

 2. Var dine forældre, bedsteforældre eller oldefor-ældre i andre vigtige forhold, forlovelser eller ægteskaber, før de mødte hinanden?
 3. Er en eller begge af dine forældre, bedsteforæl-dre eller oldeforældre afgået ved døden, da du eller et barn var lille eller ung?
 4. Hvor mange søskende, halvbrødre/søskende, har dine forældre? Har nogle af dem en svær skæbne?
 5. Er nogle i slægten blevet glemt eller ekskluderet?
 6. Er der børn i slægten, som er døde tidligt, død-fødte, for tidligt fødte eller er der aborter?
 7. Er der adopterede eller bortadopterede børn eller børn, som er givet bort?
 8. Er nogle kvinder døde i barselssengen eller haft varige mén efter fødslen?
 9. Er nogle i slægten fysisk eller mentalt handicappede?
 10. Er der alvorlige sygdomme (eksempelvis kræft, sklerose) eller ulykker
med døden til følge?

   

 11. Er der alvorlige psykiske sygdomme: depression, skizofreni, 
psykoser eller neuroser, misbrug, spiseforstyrrelse, etc.?
 12. Har nogle i slægten begået selvmord?
 13. Er nogle i slægten ofre for seksuelle overgreb i form af incest og voldtægt? Hvem er i så fald gerningsmanden?
 14. Var nogle ofre for en forbrydelse? Hvilken? Hvem var forbryderen?
 15. “Var nogle i fængsel? I så fald for hvad?

 16. Var nogle involverede i national socialisme, fascisme, nazisme, etc.? Er der ofre for dette, fx jøder henrettet i koncentrationslejre? Er der sket tragedier i form af krig, konkurs, etc.

 17. Er der emigranter, flygtninge eller nogle, som er blevet udvist af sit land?

 18. Har der været ægteskaber fra forskellige nationer eller religioner?Stamtræ til Familieopstilling

Du kan nu lave dit eget stamtræ, hvilket du kan gøre med inspiration fra illustrationen til højre og fører alle informationer ind. Brug gerne forskellige farver for de forskellige temaer, så det er let at danne sig et overblik over dynamikken og mønstre i slægten. Eksempelvis blå for selvmord, gul for sygdom og rød for alkohol, som du markerer symbolerne for personerne med på selve stamtræs-tegningen.

Du er meget velkommen til at medbringe dit stamtræ på kursus i Familieopstilling.

Praktiske oplysninger
Datoer København
10. – 11. august 2024
21. – 22. september 2024
2. – 3. november 2024
7. – 8. december 2024

Datoer Jylland
12. – 13. oktober 2024

Tid & Sted:
Lørdag kl. 10.00 – ca. 17.00
Søndag kl. 10.00 – ca. 16.00

Adresse oplyses et par uger før kursusstart.

Pris & betaling: 
Kr. 2.000. Betales ved tilmelding.