Human Vision v. Liv Dhanyo Thommesen

KROPPENS BUDSKAB – sygdom som forløser

Forbindelsen mellem indre psykiske processer og kropslige reaktioner, kan være afgørende for at forstå sygdom og psykosomatiske lidelser. Ofte spiller det psykologiske aspekt også en rolle og giver derfor et pejling på forhold, som man med fordel kan inkludere i forståelse af kroppens reaktioner. De underliggende dynamikker kan ikke desto mindre være meget komplekse. De kan indeholde elementer, som ligger fjernt fra bevidstheden og faktorer af genetiske og miljømæssige forhold, af en både psykologisk, biologisk og social karakter.

Med denne temaaften forsøger vi at udvide perspektivet. Det bliver derfor en anderledes og tankevækkende rejse ind i kroppens budskab og mangefacetterede univers. Alle deltagere får mulighed for at gå på opdagelse i egne temaer.

Dato: Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19
Sted: Thorvaldsensvej 3, baghuset 1.sal
Pris: 200 kr.
Tilmelding: Se nedenfor

En aften hvor vi går på opdagelse i kroppens budskaber. Forbindelsen mellem indre psykiske processer og kropslige reaktioner, kan være afgørende for at forstå sygdom og psykosomatiske lidelser. Ofte spiller det psykologiske aspekt også en rolle og giver derfor et pejling på forhold, som man med fordel kan inkludere i forståelse af kroppens reaktioner.
07 november 2016 19:00
Thorvaldsensvej 3, baghuset, 1.sal, 1871 Frb. C
DKK 200.00
Past Event