Basiskursus i Opstillingsmetoden

MÅLGRUPPEN
Basiskurset er struktureret omkring relevant og opdateret teori samt brugbare metoder og værktøjer. Foruden et teoretisk fundament vil deltagerne rustes med de færdigheder og redskaber, der skal til, for at arbejde med personlige, familiemæssige og sociale temaer i den individuelle kontekst.
Kurset fordeler sig over 7 dage som er opdelt i 3 x 2-dages perioder med ca. 4 ugers mellemrum og en afsluttende 7. dag.
Det henvender sig til mennesker der ønsker at tilegne sig nye kompetencer som kan anvendes indenfor faglige områder som fx HR-folk, pædagoger, undervisere, speciallærere, socialrådgivere, coaches, terapeuter, psykologer og alternative behandlere. Kort sagt mennesker der arbejder med mennesker.

STOR VÆGT PÅ FAGLIG ANVENDELIGHED
Der lægges særligt vægt på, at den enkelte får et anvendeligt, velfunderet og konstruktivt forløb, som styrker deres faglige og menneskelige kompetencer og som direkte kan omsættes i deres nuværende eller fremtidige arbejdsmæssige funktion.

FORM
Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktisk læring gennem Familieopstilling og Systemiske Opstillinger blandt deltagernes egne temaer eller faglige udfordringer. Der vil være konkrete øvelser og træning i mindre grupper. Forløbet er tilrettelagt, så der er et særligt fokus på, at redskaberne hurtig vil kunne omsættes til den enkeltes personlige og faglige virke.

FORDYBELSESGRUPPER
For at integrere stoffet, styrke de praktiske færdigheder samt sikre en høj grad af kompetence, bliver der dannet fordybelsesgrupper, som skal træne metoden og sparre og støtte hinanden i læringsprocessen.
Disse grupper mødes 1-2 gange mellem hver kursusperiode.

INTEGRATION OG FREMTID
Fra kursusstart vil der være en afklarende samtale om hvordan den enkelte deltager ønsker at integrere
metoden i sit eget professionelle virke og personlige ståsted. Afslutningsvis vil underviserne i samarbejde med deltagerne evaluere hvordan metoden bedst omsættes i praksis.

Læs mere om det spændende indhold på www.isfo.dk

For flere spørgsmål kontakt da uddannelsesleder Liv Dhanyo Thommesen på tlf. 20 43 74 75.

Se video med Liv Dhanyo Thommesen fortælle om Opstillingsmetoden