Mere om Organisationsopstilling

Metoden er oprindelig en videreudvikling af ‘familieopstilling”, en dynamisk, dyb, konkret og løsningsorienteret metode, som blev udviklet af Bert Hellinger tilbage i 1990érne. Resultaterne talte deres eget sprog og Familieopstilling blev hurtigt en af af vores tids mest anerkendte og respekterede metoder i den terapeutiske verden. Familieopstilling har sinde udviklet sig og bevæget sig ind i mange andre sammenhænge, hvor der er brug for redskaber, som kan afdække kompleksiteter og problemstillinger, som eksisterer i flere lag. Overordnet kaldes redskabet i dag for Systemisk Opstilling og bruges til organisationsudvikling, som ledelsesredskab, i uddannelse, coaching, psykologi, psykoterapi, krops-terapi, familieterapi, traumehealing, psykosomatik, psykopatologi, supervision, politik, kunst m.m. Den brede vifte af anvendelsesmuligheder gør, at metodens filosofi, proces og “håndværk” kan tilpasses stort set alle temaer og menneskelige anliggender.

Organisationsopstilling er netop en videreudvikling af Familieopstilling, men har nu fået sin egen identitet, udtryk og sprog, som passer ind i arbejdslivet. Man ser også her på helheder, påvirkninger og indflydelser, som ved hjælp af “opstillinger” kan vise forviklinger og mønstre i selv meget komplekse virksomhedsstrukturer. Man søger så at sige efter den oprindelige eller egentlige ubalance.

Organisationsopstilling er et dynamisk og virksomt forandringsredskab, som vinder mere og mere udbredelse, ikke kun for sit enorme potentiale til at afdække de grundlæggende og underliggende dynamikker, men også da man får mulighed for at se det fulde billede og alle involverede dele i problematikken. Det giver i langt større grad mulighed for at genskabe balancer og mulighed for at tage konstruktive skridt.